Chat with us, powered by LiveChat

Uncategorized

Στον ταχέως εξελισσόμενο κόσμο του B2B eCommerce, όπου οι επιχειρήσεις βασίζονται σε ηλεκτρονικές συναλλαγές, η ταχύτητα φόρτωσης ιστοσελίδας συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχία της επιχείρησής σας.

Κατανοώντας, λοιπόν, τη σημασία των σελίδων γρήγορης φόρτωσης και εφαρμόζοντας στρατηγικές για τη βελτιστοποίηση της ταχύτητας του ιστοτόπου, μπορείτε να αποκτήσετε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, να βελτιώσετε την εμπειρία χρήστη και τελικά να ενισχύσετε τις πωλήσεις σας.

Στο άρθρο αυτό, θα διερευνήσουμε πώς η ταχύτητα φόρτωσης website επηρεάζει άμεσα τις πωλήσεις στο B2B εμπόριο και θα δούμε τις επιπτώσεις που αυτή επιφέρει στις επιχειρήσεις.

 

Τι είναι η ταχύτητα φόρτωσης ιστοσελίδας (Page Load Speed);

Ο όρος αυτός (εναλλακτικά, χρόνος φόρτωσης ιστοσελίδας) δηλώνει την ταχύτητα με την οποία πραγματοποιείται η λήψη μιας ιστοσελίδας από τον διακομιστή φιλοξενίας της και εμφανίζεται στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού ενός χρήστη. Με άλλα λόγια, πρόκειται για τη διάρκεια (δευτερόλεπτα) που χρειάζεται για να φορτώσει το σύνολο του περιεχομένου μιας ιστοσελίδας (π.χ. κείμενο, εικόνες, βίντεο κ.λπ.) στον browser του χρήστη από τη στιγμή που εκείνος θα πατήσει κλικ για να μεταβεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Διάφοροι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την page load speed, όπως είναι το μέγεθος και η πολυπλοκότητα της σελίδας, η απόδοση του διακομιστή, η αποτελεσματικότητα του κώδικα, η ταχύτητα σύνδεσης του χρήστη στο διαδίκτυο και η παρουσία μηχανισμών προσωρινής αποθήκευσης.

 

Ποιες είναι οι επιπτώσεις μιας αργής ιστοσελίδας στις πωλήσεις σας;

Η ταχύτητα φόρτωσης ιστοσελίδας αποτελεί μια από τις πιο κρίσιμες πτυχές του user experience. Οι ταχύτεροι χρόνοι φόρτωσης συμβάλλουν σε μια πιο ομαλή και απρόσκοπτη εμπειρία περιήγησης, ενώ οι πιο αργοί χρόνοι φόρτωσης πιθανότατα να φέρουν υψηλότερα ποσοστά εγκατάλειψης, χαμηλότερα ποσοστά μετατροπών, χαμηλή κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης, μειωμένη ικανοποίηση πελατών και ανταγωνιστικό μειονέκτημα. Αναλυτικά:

Ποσοστό εγκατάλειψης: Οποιαδήποτε αύξηση στη διάρκεια φόρτωσης σελίδας, είναι πιθανό να προτρέψει τους επισκέπτες να εγκαταλείψουν στον ιστότοπό σας χωρίς να προβούν σε κάποια ενέργεια.

Στην περίπτωση που η φόρτωση μιας σελίδας διαρκεί ένα δευτερόλεπτο, ο χρήστης αισθάνεται πως έχει ο ίδιος τον έλεγχο. Μετά, όμως, από δέκα δευτερόλεπτα, θα χάσει την υπομονή του, ενώ υπάρχει πιθανότητα να μην επισκεφθεί ξανά την ιστοσελίδα σας. Επομένως, όσο αυξάνονται τα δευτερόλεπτα, αυξάνεται και το ποσοστό εγκατάλειψης (bounce rate) της ιστοσελίδας σας.

Ποσοστά μετατροπών: Μια γρήγορη φόρτωση σημαίνει και καλύτερη εμπειρία χρήστη. Οπότε, ακόμη και μια καθυστέρηση ενός δευτερολέπτου στον χρόνο φόρτωσης ενός website, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση των ποσοστών μετατροπών.

Κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης: Η ταχύτητα φόρτωσης σελίδας είναι ένας κρίσιμος παράγοντας στο SEO. Οι μηχανές αναζήτησης δίνουν προτεραιότητα σε websites με μεγαλύτερες ταχύτητες φόρτωσης, οδηγώντας σε υψηλότερες βαθμολογίες, το οποίο με τη σειρά του, συνεπάγεται περισσότερη επισκεψιμότητα και πωλήσεις.

Ανταγωνισμός: Στο σημερινό διαδικτυακό περιβάλλον, οι πελάτες αναμένουν άμεση ικανοποίηση. Εάν οι ανταγωνιστές σας έχουν ιστότοπους με ταχύτερη φόρτωση, είναι πιο πιθανό να προσελκύσουν υποψήφιους πελάτες, καθιστώντας μειονεκτική τη δική σας θέση.

 

Πώς μπορείτε να βελτιώσετε την ταχύτητα φόρτωσης;

Μπορείτε να ακολουθήσετε τις παρακάτω τεχνικές βελτιστοποίησης της ταχύτητας φόρτωσης:

  • Βελτιστοποίηση εικόνων

Κατά μέσο όρο, οι εικόνες αποτελούν το 20% του συνολικού βάρους μιας ιστοσελίδας, οπότε είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζουν την ταχύτητα της σελίδας. Συμπιέστε, λοιπόν, και αλλάξτε το μέγεθος των εικόνων (να μην υπερβαίνουν τα 5ΜΒ) για να μειώσετε το μέγεθος του αρχείου, χωρίς όμως να θυσιάσετε την οπτική ποιότητα. Χρησιμοποιήστε διανυσματικές εικόνες, ώστε να μη χαθεί καμία λεπτομέρεια στην ποιότητα των φωτογραφιών.

  • Ελαχιστοποίηση αρχείων CSS και JavaScript

Ελαχιστοποιήστε τα αρχεία CSS και JS αφαιρώντας όλους τους περιττούς χαρακτήρες, σχόλια και κενά στον κώδικα, τον οποίο βελτιστοποιείτε. Προτείνουμε, ακόμη, τη συνένωση του JS και του CSS για τη μείωση του συνολικού αριθμού τους. Η ιστοσελίδα, έτσι, δεν θα χρειαστεί να φορτώσει πολλά αρχεία, κάτι το οποίο μειώνει αισθητά την ταχύτητα φόρτωσης.

  • Χρήση δικτύου παράδοσης περιεχομένου (CDN)

Το CDN αποτελεί ένα γεωγραφικά κατανεμημένο δίκτυο διακομιστών οι οποίοι συνεργάζονται για την ταχύτερη παράδοση του περιεχομένου σας. Όταν ένας χρήστης ζητά μια ιστοσελίδα, το CDN εξυπηρετεί το περιεχόμενο από τον διακομιστή που βρίσκεται πιο κοντά στην τοποθεσία του. Αυτό μειώνει την απόσταση που χρειάζονται για να διανύσουν τα δεδομένα και βελτιώνει τους χρόνους φόρτωσης.

 

Συμπέρασμα

Όπως γίνεται αντιληπτό, στο πλαίσιο του B2B ηλεκτρονικού εμπορίου, η page load speed έχει σημαντικό αντίκτυπο στις πωλήσεις. Ακόμη και η παραμικρή βελτίωσή του μπορεί να σας βοηθήσει να μειώσετε τα ποσοστά εγκατάλειψης, να ενισχύσετε τα ποσοστά μετατροπών και να ανεβείτε στις μηχανές αναζήτησης. Επομένως, στο σημερινό διαδικτυακό περιβάλλον, που μεταβάλλεται συνεχώς, θα πρέπει να δώσετε προτεραιότητα στη βελτιστοποίηση της ταχύτητας φόρτωσης του ιστότοπού σας, προκειμένου να παραμείνετε ανταγωνιστικοί.

Read more